PO 50 LETECH V TŘEBONI

OPĚT MUZEUM

Zahájení provozu 28. června v 10 hodin

Město Třeboň vyslyšelo nářky místních občanů a poskytlo pro muzejní účely celé první patro radniční budovy na náměstí včetně místnosti ve věži. Město Třeboň uzavřelo se Spolkem přátel Třeboně smlouvu o spolupráci, v níž se Město Třeboň zavázalo bezplatně poskytnout prostory včetně úhrady energií a Spolek přátel Třeboně převzal péči o zřízení muzea, péči o jeho sbírky a veškerou činnost s tím související. Před vypůjčením prostor spolkem Město Třeboň provedlo stavební úpravy tak, aby bylo možné expozici nainstalovat.

 

Hlavní náplní činnosti Spolku přátel Třeboně je rozšiřování povědomí veřejnosti o životě v Třeboni v historických souvislostech i v současnosti, zachování historických hodnot a tradic. Již od svého založení v roce 2001 inicioval spolek obnovení muzea v Třeboni, které tu zaniklo v roce 1960. Muzeum v Třeboni bývalo od roku 1910. Za padesát let své existence změnilo několikrát místo. Nemělo ani stálého pracovníka. Za protektorátu byly exponáty zabaleny do beden a po válce jen částečně vystaveny v budově vedle Jindřichohradecké brány. Po zrušení třeboňského okresu v roce 1960 skončilo ve městě i muzeum. Exponáty byly zabaleny do beden a umístěny v rožmberské baště pod hrází Rožmberka, částečně na půdě zámku a zbytek v šatlavě na radnici. V meziválečném období bylo muzeum na náměstí v prvním patře tzv. staré radnice. A právě sem se opět vrací.

Z původních sbírkových předmětů, jejichž seznam byl pořízen v roce 1973, se do dnešních dnů nezachovalo vůbec nic. Spolek stál před těžkým úkolem, jak muzejní expozici vytvořit, když nejsou exponáty ani peníze na zařízení, jen krásné a atraktivní prostory. Odvážně tedy požádal o peněžní příspěvek Jihočeský kraj. A byl úspěšný. Spolku na jaře letošního roku přidělil kraj příspěvek 70 tisíc na nejnutnější výdaje.

A jak bude vypadat expozice? Základem rodícího se muzea bude galerie obrazů Františka Líbala, Františka Volfa a Jana Kojana. Pro ni byl vybrán prostřední velký sál se sloupem. V místnostech věže bude instalace obrazů Zmizelé Třeboně. Vstupní místnost bude využívána pro výstavy k aktuálním výročím Třeboně. Letos je to kulaté výročí založení Pěslavu (1863), obce Baráčníků (1933), hasičského sboru (1873), otevření Bertiných lázní (1883), Divadla J.K. Tyla (1833) a založení zdejšího gymnázia (1868). Muzeum teprve začíná nesmělými krůčky. Postupně bude rozšiřovat svoje výstavní prostory v místnostech do dvora. Plánujeme expozici školní třídy. Také bude záležet na tom, jaké předměty se podaří do rodícího se muzea shromáždit a na podnětech a nápadech občanů. Samozřejmě také na penězích a sponzorských darech. Vždyť je to muzeum nás všech!

Zveme vás na slavnostní zahájení provozu v sobotu 28. června 2008 v 10 hodin

Za SPT Jiřina Psíková, předsedkyně