V sobotu 28. června 2008 bylo v Třeboni po padesáti letech obnoveno muzeum. Město Třeboň poskytlo pro muzejní účely celé první patro historické radniční budovy na náměstí včetně místnosti ve věži. Uzavřelo se Spolkem přátel Třeboně smlouvu o spolupráci, v níž se Město Třeboň zavázalo bezplatně poskytnout prostory včetně úhrady energií. Spolek převzal péči o provoz muzea a jeho sbírky.  Před vypůjčením prostor spolkem Město Třeboň provedlo stavební úpravy tak, aby bylo možné expozici nainstalovat.

S pomocí příspěvku Jihočeského kraje a Programu pro rozvoj venkova se podařilo připravit postupně muzejní expozici. Základem se stala galerie obrazů Františka Líbala, Františka Volfa a Jana Kojana, které jsou majetkem města. Pro ni byl vybrán prostřední velký sál se sloupem. V dalších místnostech je instalace fotografií Zmizelé Třeboně, expozice Stará škola a Odkaz středověké Třeboně současnosti. Vystavena je kopie gotické plastiky Třeboňské madony z roku 1400 a kopie obrazů Mistra třeboňského oltáře z let 1380 až 1390. V expozici je také obraz sv. Jiljí z roku 1690, sv. Barbory z roku 1740 a dřevěná plastika sv. Víta z kaple na Kopečku z konce 18. století. V prostoru věže je instalace měšťanského pokoje ze sbírky nábytku původního třeboňského muzea. Na chodbě jsou vystaveny staré malované terče spolku třeboňských ostrostřelců z konce 18. a počátku 19. století. Vstupní místnost je využívána pro výstavy a bezplatný veřejný internet.

 

MUZEUM GALERIE

Třeboň, Masarykovo náměstí č. 1

 

Otevřeno / Open/– Öffnugzeiten

Denně/everyday/täglich

10 – 17 h

 

Vstupné/Preise/Rates

40 Kč/20 Kč